Serbia flag Great Britain flag Germany flag
phone icon

+381114320100

E prime - Podaci o proizvodjaču

Naziv firme:

E Prime d.o.o

Adresa firme:

Živka Kazandžića 8

Mesto:

Beograd, Leštane

PIB:

109909150

Matični broj:

21265462

Obaveznik PDV:

Da

Šifra delatnosti:

3092, Proizvodnja bicikala i invalidskih kolica

Web adresa:

www.e-prime.com

Broj poslovnog računa kod banke:

265-6520310000333-80

Raiffeisen bank

Swift instrukcije:

IBAN:

RS35265100000018444213

SWIFT:

RZBSRSBG

Telefon:

+38111 4320100

Zakonski zastupnik:

Milan Manojlović