S Trailler je prikolica namenjena za upotrebu na E prime biciklima, kao i na svim ostalim drugim biciklima.
Prikolica je prvenstveno namenjena kurirskim službama, dostavljačima hrane kao i svim osalim pravnim licima za obavljanje delatnosti.
Prikolica može imati u sebi dodatnu bateteriju za bicikl, kao i solarne ploče za punjenje iste.

eprime-prikolica3