Komunalna policija u Kotoru, u Crnoj Gori počela je sa korišćenjem E Prime Effecto Police Edition električnih bicikala

Komunalna policija u Kotoru, u Crnoj Gori počela je sa korišćenjem E Prime  Effecto Police Edition električnih bicikala. Više o tome možete pročitati na više portala https://www.kotor.me/me/vijesti/komunalna-policija-dobila-dva-bicikla-na-elektri%C4%8Cni-pogon/ https://skalaradio.com/savremena-elekticna-bicikla-za-komunalnu-policiju-u-kotoru/ https://www.dan.co.me/?nivo=3&rubrika=Regioni&clanak=727386&datum=2019-12-28